Diensten

Technisch beheer

Op het gebied van technisch beheer kunnen wij je totaal ontzorgen. Samen maken we een plan om het technisch beheer optimaal in te richten. Daarin ben jij, als eigenaar van het vastgoed, bepalend. Als er overeenstemming is hoe dit traject wordt aangepakt, dan kun je er verder op vertrouwen dat het technisch beheer van je vastgoed bij Prova in goede handen is.

De specialisten van Prova zorgen ervoor dat het vastgoed niet alleen technisch op orde is, maar ook veilig, functioneel en duurzaam. Geheel in overeenstemming met de doelstellingen en ambities waarmee je het vastgoed wilt beheren. Wij zorgen ervoor dat het vastgoed voldoet aan vigerende regelgeving, keuringen stipt worden uitgevoerd en het onderhoud tijdig plaatsvindt. Daarnaast worden storingen, klachten of problemen tot een minimum beperkt en direct opgelost. Indien je slechts behoefte hebt aan onderdelen van de dienstverlening is dat natuurlijk ook mogelijk.

Prova weet zich ook op dit vlak gesterkt door de nauwe samenwerking met moederbedrijf Provadi. Waar Provadi zich richt op strategisch en tactisch niveau, is Prova vooral operationeel ingesteld. De bedrijven werken complementair aan elkaar en kunnen je daardoor met alle vraagstukken binnen het technisch beheer ondersteunen en van dienst zijn. Een unieke totaalaanpak, die leidt tot optimaal beheer van vastgoed.

Aandachtspunten binnen het technisch beheer waarmee Prova je van dienst kan zijn:

• Wet- en regelgeving inzichtelijk en op orde
• Tijdig uitvoeren van keuringen en contractonderhoud
• Storingen, klachten en problemen afhandelen
• Inschakelen van vakmensen (direct of via onderaanneming)
• Advies m.b.t. technisch beheer
• Advies m.b.t. het onderhoud aan vastgoed
• Opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP)
• Projectbegeleiding bij uitvoering werkzaamheden
• 24/7 ondersteuning