Diensten

Financieel beheer

Het financiële beheer van je vastgoed is bij Prova in goede handen. Wij zien erop toe dat de waarborg wordt gestort, huurders correct worden gefactureerd en binnen de gestelde termijn betalen. Desgewenst kunnen wij ook de volledige crediteurenadministratie verzorgen, zodat je leveranciers keurig op tijd worden betaald.

Financieel beheer waarmee Prova je van dienst kan zijn:

• Het factureren van huurders
• Het innen van de huur
• Debiteurenbeheer; het versturen van herinneringen en aanmaningen bij (huur)achterstand
• Verrekenen van onderhoudswerkzaamheden
• Het uitvoeren van huurverhogingen
• Servicekosten afrekenen
• Controle op ingediende facturen
• Opstellen en afronden eindafrekening